fbpx
LOGO-GREEN 1

Ženski centar Užice-eco fashion

Usluge

Opis projekta

Retex je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila koji posluje u okviru Ženskog centra Užice. Centar funkcioniše kao socijalno preduzeće koje zapošljava žene iz ranjivih grupa, žene sa invaliditetom, žene žrtve rodno zasnovanog nasilja i žene koje su manje konkurentne na tržištu rada. Kreirajući inovativne proizvode, Retex produžava vek trajanja polovnom tekstilu.

ŽCUEF (Ženski Centar Užice Eco Fashion) je na vreme postao svestan neophodnosti poslovanja na internetu i mogućnosti koje umrežavanje donosi u aktivističkim delovanjima. S tim u vezi pojavila se potreba za izradom onlajn prodavnice. Naš tim je sa velikim zadovoljstvom započeo rad na razvoju brenda sastavljenog od niza malih, ali za društvo velikih benefita.

Kako bi ŽCUEF svoje poslovanje započeo kvalitetno, bilo je potrebno izraditi Brandbook koji bi uspešno prikazivao njegovu strategiju. Naš tim istaknutih i inovativnih dizajnera, implementirao je svoja rešenja imajući pritom u vidu zahteve klijenta i osmislio kompletan Brandbook jedinstvenog i prepoznatljivog izgleda.

Nakon toga, naši menadžeri su koristeći svoje iskustvo kreirali žičani okvir (wireframe), čime su osnovne ideje pažljivo prezentovane, osmišljene i definisane kroz niz pojedinačnih sekcija. Tako je internet prezentacija klijenta dobila željenu vizuelnu i logičku konzistentnost.

Naši dizajneri su sve to uklopili i adaptirali u vizuelno i funkcionalno konzistentan model onlajn prodavnice, koja uspešno reflektuje sve suptilnosti klijentovog brenda i poslovnog modela zasnovanog na aktivizmu. Za tu svrhu koristili smo e-commerce platformu, odnosno WooCommerce plagin, imajući u vidu njegovu dobru integraciju sa WordPress-om i Elementorovom Hello temom.

WooCommerce je najbolji izbor kako za korisnike tako i za samog klijenta, jer svojom jednostavnošću i raznovrsnim setom alata, olakšava realizaciju svih faza kupovine, čineci tako internet prodavnicu jednostavnom za upotrebu. Našem klijentu olakšali rad na inventaru, pojednostavili klasifikaciju i sortiranje podataka o proizvdima i otvorili put za uspešni integraciju odgovarajuće SEO strategije. Naznačeni procesi su našem klijentu znatno olakšali upravljenje i vođenje internet prodavnice.

Metodologija rada

RASPOREĐIVANJE SADRŽAJA I SORTIRANJE PROIZVODA :

Pre nego što započnemo sa izradom prodavnice, klijent je dužan da nam dostavi celokupan sadržaj sastavljen od liste proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama, željenu kategorizaciju (na osnovu koje je lista obično sastavljena) i sređene fotografije. Poželjno je da fotografije budu organizovane u skladu sa vizuelnim modelom njihove prezentacije. Kako bi se kreiralo odgovarajuće dizajn rešenje i izvršila njegova uspešna implementacija, neophodno je na osnovu dostavljenog kontenta formirati patern koji podatke o proizvodu pretače u njegovu frontend prezentaciju. Naznačeni patern treba da bude u skladu sa adekvatnom klategorizacijom proizvoda.

Ovaj put klijent nam je veoma ažurno dostavio sav sadržaj o proizvodima. Na osnovu toga, naš tim je kreirao uspešnu kategorizaciju i koncipirao pravilan patern za unos sadržaja. To je omogućilo dizajnerima da sadržaj pretoče u pregledno i jednostavno vizuelno rešenje.

JEDINSTVEN I UPEČATLJIV DIZAJN:

Naš dizajnerski tim imao je zadatak da na osnovu izrađenog Brandbook-a, i uspešno kreirane strategije za unos podataka o proizvodima, osmisli izgled celokupnog prezentacionog sajta i internet prodavnice. Bilo je neophodno da se kroz vizuelno koncipiranje nekoliko stranica prezentacije, pažnja našeg tima fokusira na izradu templejta za Product Page, odnosno na stranicu koja bi konzistentno prikazala podatke o proizvodu, omogućila uvid u njihov izgled i povezala ga sa njemu srodnim proizvodima. Korišćenjem WooCommerce-a, omogućili smo klijentu da može samostalno da unosi proizvode, da kreira galeriju, ubacuje nove blog postove, da prati i pregleda narudžbine. Kupcima je kretanje kroz prodavnicu olakšano ubacivanjem opcija filtriranja putem atributa i varijacija. Kada kupac kreira listu kupovine, pored prikazane cene proizvoda, prikazaće mu se cena i sve opcije isporuke. Kako bi što veći broj korisnika došao na sajt, povezali smo ga sa društvenim mrežama, odnosno sa profilima koje naš klijent već koristi. Naročito je bilo potrebno istaći onlajn prodavnicu na zvaničnoj internet prezentaciji ŽCUEF, čiji su članovi ujedno i osnivači ovog neobičnog brenda.

EFEKTNA RESPONZIVNA VERZIJA:

Tokom izrade dizajna za onlajn prodavnicu ŽCUEF, naši dizajneri su posebno osmislili i dizajnirali risponzivnu verziju prodavnice. Bili smo sasvim sigurni da će dobro izrađena responzivna verzija u mnogome doprineti povećanju broja kupaca. Stoga je preslikavanje dizajna za desktop na rešenje za tablete i mobilne telefone, za nas predstavljalo veoma veliki izazov.

Rezultati

USPEŠNO KREIRANJE IZGLEDA PROIZVODA NA OSNOVU DOSTAVLJENOG SADRŽAJA:

Nakon što smo uspešno implementirali sve proizvode, ubacili njihove varijacije i koncipirali strategije za vizuelno predstavljanje njihovih podataka, kao rezultat smo dobili veoma pregledan i lako dostupan webshop. Uz svaki proizvod smo pored opisa, uneli i dimezije, cenu i fotografije. Sistem poručivanja je stoga veoma jednostavan. Klijent na svoju mejl adresu dobija sve informacije o porudžbinama i tako nastavlja komunikaciju sa kupcima. Zbog specifičnosti proizvoda koje ZCUEF nudi, morali smo da detaljno osmislimo rad na njihovoj vizuelnoj prezentaciji.

WOOCOMMERCE KAO NAJBOLJE REŠENJE:

WooCommerce platforma je izuzetno prilagodljiva potrebama klijenta kada govorimo o upotrebi i samostalnom korišćenju. Upotrebom WooCommerca, potencijalnom kupcu je omogućeno da se prijavi i registruje, odabere veličinu, doda proizvod u korpu, da pročita detaljan opis proizvoda, dobije garanciju i preporuku za pregled sličnih proizvoda. Ovakav način trgovine našem klijentu štedi vreme i novac, ali mu i obezbeđuje stalno onlajn prisustvo. Maksimalna ušteda vremena svih strana u kupovini je osnovna odlika uspešne internet prodavnice.

USPEŠAN SEO:

Uspešan SEO nije moguče uraditi bez pedantnog i veoma preciznog koncipiranja svih parametara od kojih se jedan sajt ili platforma sastoji. Stoga, dobar SEO počinje dobrim hosting uslugma. Naš tim je u potpunosti spreman da to ovo pravilo posebno važi kada je u pitanju funkcionisanje internet prodavnice.

FINALANA VERZIJA:

Prodavnica je puštena u rad nakon svih provera i testiranja njene funkcionalnosti. Kako ništa ne bi bilo prepušteno slučaju, uradili smo i QA testiranje. Klijent je tako dobio svoju prvu online platformu sa kojom može da upravlja, koju može da proširuje i predstavi potencijalnim kupcima iz svih sfera života.

Zainteresovani ste za saradnju?

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama izrade vebsajtova.